Köpvillkor

Allmänna Villkor!

Tillämplighet

Dessa  köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej  föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter  gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag -  Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv  vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.


Beställning

Alla  beställningar sker via Internet. Är beställaren under 18 år skall  målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres.  Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller  på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada  polisanmäles. Alla beställningar är bindande. Vi tar ut en frakt avgift på f.n 29 kr (69 kr utlandet) orders över 499 kr är fraktfria.


Priser/Betalning

Alla  priser som anges på våra sidor bygger på kontant betalning såvida ej  annat avtalats. Med kontant betalning avser förskottsbetalning med betalkort via hemsidan eller paypal.


Förändring av order
Kund  äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan  kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order,  dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid  ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället  för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt  system av självklara skäl ej kan ändras. 

Retur
Som privat person har du enligt Distansavtalslagen, rätt att ångra ditt köp inom 14 kalenderdagar från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar ni oss och ger oss dom uppgifter vi behöver. Återsändandet av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kundens bekostnad. Vara skall återsändas i originalförpackning och vara emballerad enligt våra rekommendationer. Önskar ni att returnera något så kontakta oss via mail så berättar vi hur ni skall gå tillväga.

Slutsålda varor
Om kund  betalat med kort och en vara är slut i lager och inte kan levereras  inom snar framtid betalas pengarna tillbaka till avsändarkontot.

Information

Vi  förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i  specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och  tjänster. Bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan  ej heller garantera att bilden återger varans exakta utseende samt  beskaffenhet. Tänk på att färger kan variera på olika  bildskärmar.


Force Majeure

I  händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden,  myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer,  fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår  kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal  samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda  avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra  förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.


Leveranstider
Vi skickar normalt din order inom 24 timmar från att betalningen är gjord om det inte är helgdag.


Leveranser

Alla  leveranser sker via posten. Önskas rekommenderat brev tillkommer  postens avgift på 50 SEK (inom Sverige). Det är på köparens ansvar att  tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället  är korrekt, och att köparen, efter det att vi skickat ordern följer  upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen  avhämtas/mottages på avhämtningsställe.


Om Nickel / Nickelallergi

Vi köper inte in några varor som inte uppfyller EUs regler på  gränsvärden på Nickel. Vi gör prover på allt vi köper in så att det  uppfyller kraven.

Nickel är en metall som används flitigt i många  olika produkter i samhället, både smycken och övriga metaller som vi  kommer i kontakt med. Då många människor utvecklat en överkänslighet mot  nickel har EU tagit fram gränsvärden om hur mycket nickel som får  fällas ut från metaller som används till smycken som ska bäras direkt  mot huden.

I nästan all metall så finns det någon del nickel och  termen nickelfri är därför en felaktig term att använda i de flesta fall  utom för vissa ädla metaller. Det EU-reglerna styr och det man talar om  är istället nickelsäker, dvs nickelhalten som fälls ut är under det  tillåtna gränsvärdet.

Ett nickeltest finns att köpa på Apoteket (Chemo Nickel Test). Detta kan du använda själv för att testa nickelutfällning.

Om  du är känslig eller redan har nickelallergi så tänk på att EU-reglerna  enbart gäller accessoarer som används i kontakt med din hud. Saker som  inte omfattas av reglerna är tex nyckelringar, mobilsmycken och smycken  som hängs på tex din väska.

Alla smycken och smyckesdelar vi  köper in ska enligt leverantören vara nickelsäkert och inte innehålla  bly eller kadmium. Vi gör stickprovskontroller på allt som köps in.

Om Bly

Vi har hårda krav på våra leverantörer när det gäller bly och  kadmium, i nuläget finns det inget blytest men vi hoppas på att det  snart ska komma ut på marknaden så vi själva kan göra tester.

Förbudet  gäller smycken och smyckesdelar som släpps ut på marknaden för första  gången den 9 oktober 2013 eller senare. Förbudet gäller inte smycken och  smyckesdelar som tillverkats före den 10 december 1961.

Nu förbjuds bly i smycken och smyckesdelar inom EU. Förbudet gäller halter på 0,05 viktprocent eller mer.
För följande material finns det dock vissa undantag från haltgränsen:

  • ädelstenar
  • halvädelstenar
  • kristallglas
  • emalj